Yeni kurulacak fabrikalara ve üretimleri devam etmekte olan işletmelerin,

  • Yeni ürün imalatı,
  • Kapasitenin arttırılması,
  • Genel giderlerin düşürülmesi,
  • Kullanım alanlarının iyileştirilmesi,
  • İmalat verimliliğinin arttırılması,
  • İmalat verilerinin daha sağlıklı kontrolü,
  • İşçi çalışma koşullarının iyileştirilmesi,

gibi birçok sebeplerle yaptıkları yatırımlar için ; layout,projelendirme,imalat ve devreye alma süreçlerinde hizmet vermekteyiz.

Montaj ve üretim hat çalışmalarında, ilk adım olan, hattın çevrim sürelerinin, operasyon detaylarının, ürün bilgilerinin, kurulacak alana ait etütlerin ve bunlara bağlı olarak hat yerleşiminin oluşturulmasında, üretici firma ile yoğun bir çalışma ve karşılıklı tecrübe paylaşımı işin gerçekleştirilmesinde en önemli ve kritik safhasıdır.

Bunun sonrasında, İNKA’nın tecrübe birikimi ile, mekanik ve otomasyon detayları çözülecek ve üretim süreci başlatılacaktır.